Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญร่วมงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ

เชิญร่วมงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ

กองพุทธศาสนศึกษา  ขอเชิญร่วมงาน  "มหกรรมคุณธรรมวิชาการลุ่มแม่น้ำโขง"  ซึงเป็นการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับประเทศ  ครั้งที่  4  ระหว่างวันที่  10-12  มกราคม  2553  ณ  วัดพระธาตุพนม  อ.พระธาตุพนม  จ.นครพนม  อ่านและดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดงาน...

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา …