Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เจ้าคณะใหญ่หนกลางเปิดปฏิบัติธรรม และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เจ้าคณะใหญ่หนกลางเปิดปฏิบัติธรรม และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาเถรสมาคม โดยคณะสงฆ์หนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดปฏิบัติธรรม และสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางร่วมพิธี กว่า ๑,๘๐๐ รูป

ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มหาเถรสมาคม มีมติให้คณะสงฆ์หนต่างๆ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะสงฆ์หนเหนือ จัดขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน, คณะสงฆ์ธรรมยุต จัดขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร สำหรับในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดพิธีขึ้นพร้อมกัน ๓ แห่ง คือ คณะสงฆ์หนกลาง จัดขึ้นที่พุทธมณฑล, คณะสงฆ์หนตะวันออก จัดขึ้นที่วัดไตรมิตรวิทยาราม และคณะสงฆ์หนใต้ จัดขึ้นที่วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …