Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่