Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๑

จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่