Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

วันที ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖, พระครูปลัดจีระพันธ์ คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวุฒิมงคล(ร้องแหย่ง), นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และคณะข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ

จากนั้นเสด็จไปยังอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระประธาน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ทรงคม ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น และเจ้าคณะอำเภอสูงเม่นถวายพระสิงห์หนึ่ง สัมฤทธิ์ หน้าตัก ๑๕ นิ้ว ๑ องค์ เสด็จออกจากอุโบสถไปยังหน้าศาลาการเปรียญ ทรงประเคนสิ่งของพระราชทานสำหรับโรงเรียนถวายแด่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เสด็จเข้าศาลาการเปรียญ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดาริ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ จำนวน ๗ โรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดแพร่ ทูลรายงานข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ทูลรายงานข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ เสด็จเข้าภายในกุฏิวิริยา(หอฉัน) ทรงพระดำเนินไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ทอดพระเนตรหอฉันและกิจกรรมการดูแลสุขภาพสามเณรนักเรียน โครงการภัตตาหารเพลและอาหารเสริมนม ทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียน๒ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ และการสาธิตการสอนภาษาบาลี เสด็จเข้าภายในอาคารอุดมพัฒนายุตานุสรณ์ ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

จากนั้น นายอำเภอสูงเม่น กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบโครงการพัฒนาการศึกษาสามเณร จำนวน ๔๐ ราย เสด็จออกจากอาคารอุดมพัฒนายุตานุสรณ์ไปยังอาคารเรียน ๑  ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ โดยใช้กระบวนการ STEM+C และ SEEM เสด็จเข้าห้องวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด เสด็จออกจากอาคารเรียน ๑

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม เสร็จแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรถวายสามเณรนักเรียนทุนพระราชทานที่จะอุปสมบท จำนวน ๙ รูป และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ คลิกที่นี่