Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จออก รับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จออก รับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าถวายสักการะโดยไม่ต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 91 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot) ข่าว สำนักข่าวเนชั่น
#NationPhoto #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก #เสด็จรับการถวายสักการะ #โอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91ปี #วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Check Also

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๗ และ ๘ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ …