Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรในหลวง

สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรในหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยยกพุทธภาษิตบทหนึ่งมีความว่า "ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ" และ "ใจของเรามีค่าสูงสุด ไม่พึงนำไปแลกกับสิ่งใดทั้งสิ้น" ถือเป็นพระพุทธพรที่ สำคัญที่สุดประการหนึ่ง นั่นคือผู้ใดปฏิบัติตาม ผู้นั้นย่อมได้รับพระพุทธพรจากสมเด็จพระบรมศาสดา จะเกิดผลเลิศล้ำที่สุดแก่ผู้เข้าใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติรักษาใจของตนให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งปวง เพื่อผลดีจะเกิดแก่ตน เพื่อผลไม่ดีจะไม่เกิดแก่ตน ความคิดที่ไม่ดีทั้งหลาย เช่น คิดมุ่งร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใด ผลไม่ดีอาจไม่เกิดแก่ผู้ถูกมุ่งร้ายได้ แต่ผลไม่ดีต้องเกิดแน่นอนแก่ผู้มีใจคิดมุ่งร้าย

"พระพุทธพรบทนี้สำคัญที่สุด จะเกิดผลเลิศล้ำที่สุด แก่ผู้มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาใจของตนให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งปวง เพราะความคิดไม่ดีของตนเองจะเกิดผลแก่ตนเองแน่นอนเสมอไป นอบน้อมอัญเชิญพระพรนี้มาในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยมุ่งมั่นขอรับพระราชทานเป็นพระพรชัยมงคลจากสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า แก่พสกนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วหน้า เพื่อให้ความดีในจิตใจมากหลาย อันเกิดจากได้รับพระราชทานพระพุทธพรนี้ มีพลังพิชิตความร้อนแรงแห่งกิเลส ที่รุนแรงหนักหนาขึ้นทุกที ย่อมจะยังพระราชหฤทัยให้ไกลความเศร้าหมองน้อยใหญ่ได้"

ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ยังคงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่ามาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกส่วนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง นอกจากนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 111 รูป จากวัดอรุณราชวราราม มาเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

นายจักรพันธ์ วรอาคาร เลขานุการสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 83 รูป ที่ท้องสนามหลวง สมาคมได้จัดช่างผมมืออาชีพ 200 คน ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 2-5 ธันวาคม

ที่มา : มติชน

Мы "Максим дорога музыка скачать"еще утром договорились по телефону.

Поскольку все это "Скачать драйвер на принтер samsungs ml 2015"заняло на двадцать секунд больше, чем обещанные "Скачать кряк acronis true image"три, то, вернувшись, он обнаружил, что остался "Скачать схемы вышивок бисером"один в доме, и ему пришлось бежать, "Волшебный ключ игра"чтобы не упустить машину, стоявшую за домом.

Железный "Возвращения атлантиды скачать"Генерал примет вас, объявил сержант.

Я отчетливо ощущаю "Игры супергерои раскраски"разницу, потому что для меня столь велико отличие прошлого от настоящего.

Через "Recovery password скачать"три или четыре квартала и много минут "Скачать драйвера для принтера canon laser shot lbp-1120"мы поднимались по лестнице дома, в котором устроил "Nero express для windows 7 скачать торрент"свою штаб-квартиру Мерими.

От тебя только этого всегда и ждешь, ответствовал Чиун.

Check Also

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา …