Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบูชาและพิธีบวงสรวงเทพอารักษ์องค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …