Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานกิจกรรมพุทธมณฑลประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

รายงานกิจกรรมพุทธมณฑลประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …