Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ จำนวน ๑๑ วัด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ จำนวน ๑๑ วัด

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ จำนวน ๑๑ วัด เนื่องในการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓ โดยมีคุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประธานการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๒ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
สำหรับต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ ที่เข้ารับป้ายประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน วัดสวนตาล จ.น่าน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา จ.เลย วัดโพนชัย จ.เลย วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักห้า) จ.ราชบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ส่วนรางวัลที่เหลือเป็นรางวัลทูตอารยสถาปัตย์กิตตมศักดิ์ ซึ่งมีผู้เข้ารับจำนวน ๙ ราย
ในการนี้ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าว ตามภารกิจมอบหมายที่จะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวัดดี มีอารยสถาปัตย์ ซึ่งในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่