Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รอง ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอง ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สืบเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรี โดยแบ่งสัดส่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนให้สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๙๐ ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …