Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รอง ผอ.พศ. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

รอง ผอ.พศ. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสื่อมวลชน ถวายมุทิตาสักการะและร่วมพิธีในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระเทพสิทธิวิเทศ ฉายา โชติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ อายุ ๙๐ พรรษา ๖๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, M.A. (ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย) ปัจจุบันเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสายประเทศสิงคโปร์ สมาชิกถาวรของสมัชชาสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Council Youth Confence) และสมาชิกถาวรขององค์การศาสนาสากล ประเทศสิงคโปร์ (I.R.O.)

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …