Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รอง ผอ.พศ. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

รอง ผอ.พศ. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสื่อมวลชน ถวายมุทิตาสักการะและร่วมพิธีในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระเทพสิทธิวิเทศ ฉายา โชติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ อายุ ๙๐ พรรษา ๖๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, M.A. (ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย) ปัจจุบันเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสายประเทศสิงคโปร์ สมาชิกถาวรของสมัชชาสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Council Youth Confence) และสมาชิกถาวรขององค์การศาสนาสากล ประเทศสิงคโปร์ (I.R.O.)

 

Check Also

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่