Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รอง ผอ.พศ.นำกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา

รอง ผอ.พศ.นำกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นำโดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๙ วัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวมถึงการประเมินผลเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนา

ในการนี้ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ร่วมลงพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วย

 

Check Also

พศ. ร่วมประชุมอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ …