Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบทูลขอประทานอนุญาตเบิกตัว รองนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงเมตตารับของถวาย พร้อมประทานพระโอวาทแก่รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายการธรรมะอาสา โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ