Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายจีรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ต่อที่ประชุม พร้อมกันนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของสามเณรโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …