Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจพระภิกษุและชาวใต้

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจพระภิกษุและชาวใต้

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในนามประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้พื้นที่ จังหวัด ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนำคณะเข้ากราบนมัสการ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง ก่อนเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์ และมอบเงินช่วยเหลือวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า ในนามคณะสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานมหาเถรสมาคม ด้วยความห่วงใยต่อพระสงฆ์และชาวใต้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกจังหวัดจึงได้มอบให้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์นำผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมเยียนวัด คณะสงฆ์ ตลอดจนชาวใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบเงินกองทุนผู้ประสบอุบัติภัยเยียวยาแด่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่

ด้าน พระพรหมจริยาจารย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการลงมาเยี่ยมเยียนของคณะครั้งนี้ว่า ต้องขออนุโมทนาต่อเมตตา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอด ทุกปีที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วม โดยล่าสุดให้ปัจจัยช่วยเหลือสองล้านบาท ส่วนนี้จะเป็นส่วนซ่อมแซมบูรณะวัดภายหลังน้ำลด ซึ่งขณะนี้มีวัดได้รับผลกระทบกว่า ๓,๐๐๐ วัด โดยในจังหวัดตรังจาก ๑๗๖ วัด ได้รับผลกระทบแล้ว ๔๐ วัด และอนุโมทนาต่อพระพรหมวชิรญาณพร้อมคณะที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์หนใต้

ในส่วนของวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างวัด ประสิทธิชัย อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย ได้กล่าวถึงผลกระทบว่า จากที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจากนครศรีธรรมราชทะลักจากแม่น้ำตรังด้านหลังของวัดจนคันกั้นน้ำพังน้ำเอ่อท่วมวัดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดจากเดิมไปมาก ที่ก่อนนี้ต้องอาศัยบนอาคารสูงของวัดสัญจรโดยเรือนั้น ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำที่จะมาอีกระลอก แต่ครั้งนี้เตรียมรับมือความเสียหายแล้ว คาดว่าไม่มากเท่าเดิม สิ่งที่กังวลจากนี้คือหลังน้ำลด ต้องเร่งบูรณะอาคารเสนาสนะให้สมบูรณ์โดยเร็ว

ทั้งนี้ทางคณะยังได้เยี่ยมเยียนวัด คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ วัดทุ่งเซียด อ.พุนพิน วัดสุวรรณโกฏิ อ.พุนพิน วัดกุศลศรัทธาราม อ.พุนพิน วัดไตรธรรมาราม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี วัดคูหา อ.กาญจนดิษฐ์ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล และสำนักสงฆ์สวนยายพริก อ.สิชล พร้อมมอบเงินกองทุนผู้ประสบอุบัติภัยเยียวยาแด่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …