Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติศตภครั้งที่๒๒เรื่องรายชื่อพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ

มติศตภครั้งที่๒๒เรื่องรายชื่อพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือนำ คลิกที่นี่

รายชื่อ  คลิกที่นี่

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

หนังสือนำ  คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่ Related