Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติศตภครั้งที่๒๒เรื่องรายชื่อพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
20130419_120632

มติศตภครั้งที่๒๒เรื่องรายชื่อพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือนำ คลิกที่นี่

รายชื่อ  คลิกที่นี่

Check Also

s__2695217

ขอความร่วมมือ พศจ. จัดทำป้าย ๙๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด   Related