Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติมหาเถรสมาคมให้ทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี

มติมหาเถรสมาคมให้ทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี

 

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …