Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อโครงการ“โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยมี พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ กว่า ๖,๐๐๐ แห่ง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีผู้สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ คน

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดพิธีสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ความดี ด้วยการเรียนและสอบธรรมศึกษา แล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมตามสโลแกนที่ว่า เก่ง ดี มีสุข สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดินเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรธรรมศึกษา โดยธรรมศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …