Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

พิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดการปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในพิธีได้มีนายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล ภายในพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …