Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ตนมีแนวคิดว่า จะปรับปรุงหลักสูตร ธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กเยาวชนแต่ละช่วงอายุคือ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของแต่ละช่วงวัย”

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยสังเขปว่า “การจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเฉียบคมและแตกฉานมากยิ่งขึ้น”

การประชุมครั้งนี้ได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

Check Also

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ช่วงค่ำ เวลา …