Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า รวมถึง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมมอบหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่