Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และคณะสงฆ์หนตะวันออก ทั้ง ๕ ภาค ๒๔ จังหวัด จำนวน ๘๖ รูป สวดพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก ๒๔ จังหวัด มาประกอบพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติฯ สืบดวงชะตาตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ กว่า ๕๐๐ รูป และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายการธรรมะอาสา โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ