Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓

โดย พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระราชรัตนสุนทร เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครที่มาจากเขตต่างๆ มากกว่า ๔๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวในครั้งถัดไป กำหนดจัดขึ้นที่ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Check Also

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีผู้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม …