Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีอัญเชิญ หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พิธีอัญเชิญ หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. พระราชาคณะแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งแปดแห่งและคณะ นายกามินี จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมภริยาและคณะ พร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …