Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
cdsc_6736

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด (SGP) ประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง ๘๙ รูป และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร รวมถึงพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมาก ณ วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานครซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน ณ วัดเทพศิรินทราวาส วรวิหาร ตลอดปี ๒๕๖๐

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / ข่าว

Check Also

tag_4068

พิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – ๘ -๙) ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – …