Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๙ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาสนสมบัติร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเกษม เกษมปัญญา ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และพุทธศาสนิกชน ณ วัดศรีสุดารามวรวิหารแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยตามปกติแล้วพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

ปาริชาติ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …