Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
cdsc_2695

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และพุทธศาสนิกชน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โดยตามปกติแล้วพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ แต่เนื่องจาก ตามมติของมหาเถรสมาคม การจัดในครั้งต่อไปจึงเป็นวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

 

ปาริชาติ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Check Also

onb_6289

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๐ พ.ต.ท.พงศ์พร …