Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา (เครื่องโปรเจคเตอร์) แก่สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ทั่วประเทศ

พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา (เครื่องโปรเจคเตอร์) แก่สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – แผนกบาลี ที่มีผลการศึกษาดีเด่น หรือวัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่มีสถิติผลการสอบนักธรรม – บาลี อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างใดอย่างหนึ่ง จังหวัดละ ๑ สำนัก จำนวน ๖๗ สำนัก โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นปรานในพิธีและได้มอบทุนการศึกษาสำนักละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) พร้อมอุปกรณ์การศึกษา (เครื่องโปรเจคเตอร์) สำนักละ ๑ เครื่อง ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาเรือนไทย) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

{gallery}gallery/news688{/gallery}

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …