Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
onb_9298

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมเวที ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.), เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ ศปท.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
<p style=”text-align: right;”>ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ</p>
<p style=”text-align: right;”>กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>
&nbsp;

Check Also

dsc_0248

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ณ …