Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งแปดแห่งและคณะ นายกามินี จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมภริยาและคณะ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐทุกหมู่เหล่า พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวศรีลังการ่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้มีพิธีขบวนแห่รับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลศรีลังกาได้มอบให้กับรัฐบาลไทย นำต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นบนเสลี่ยง ตามด้วยขบวนช้างแต่งกายประดับคชาภรณ์ ไปยังมณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติ เป็นไปตามความประสงค์ของรัฐบาลศรีลังกาที่มอบให้กับรัฐบาลไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยในเวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ หลุมปลูกที่จัดเตรียมไว้ และในเวลา ๐๙.๒๙ น. พิธีสมโภชหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดีย มาจนถึงต้นที่ขยายพันธุ์สืบทอดต่อกันมา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและศรีลังกา

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …