Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบข่าวสารที่ปรากฏ ทรงห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เหรียญพระรูป แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลศพและผู้บาดเจ็บทุกราย โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป ไปมอบแก่เจ้าภาพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัญเชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป ๒ ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้เดินทางไปมอบผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เหรียญพระรูป แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ มีทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดราชบุรี ที่ไม่สามารถเข้ารับผ้าไตรประทานเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดพิธีมอบผ้าไตรประทาน กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป ให้แก่ทายาท
ของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ณ ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …