Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
cdsc_3078

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมเจ้าหน้าที่ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และคณะสงฆ์หนตะวันออก ๒๔ จังหวัด ร่วมเจริญจิตตภาวนา อธิษฐานจิตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากการสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ยังมีการทอดผ้าไตรแก่พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษา สดัปกรณ์ กรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

 

ปาริชาติ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

Check Also

onb_0558

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ …