Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เนื่องในวันมาฆบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยก่อนเริ่มพิธีฯพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยพร้อมเพรียงกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่