Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ การสมาทานศีล การถวายสังฆทาน การกรวดน้ำรับพร และการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๑๐ รูป การนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานสงฆ์ ได้อำนวยพรปีใหม่ ให้พุทธศาสนิกชนดำเนินชีวิตด้วยสติ ด้วยความไม่ประมาท เพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไปในอนาคต

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …