Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒โดยมี พระพรหมเวที รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาหางชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …