Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.เปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พศ.เปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ครูสอนฯ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพร้อมบรรยายเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ โดยมีพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาบาลี จากสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา ที่มีผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๑๐๐ รูป เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ครูผู้สอนผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …