Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.ออกกำลังกายวันพุธ
dsc_1072

พศ.ออกกำลังกายวันพุธ

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถข้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่ ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความตื่นตัวในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งเป็นชมรมต่างๆ ทั้งหมด ๕ ชมรม ประกอบด้วย ชมรมเปตอง ชมรมเดิน – วิ่ง ชมรมฟุตบอล ชมรมแอโรบิค และ ชมรมแบดมินตัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

tag_4068

พิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – ๘ -๙) ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – …