Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.ออกกำลังกายวันพุธ

พศ.ออกกำลังกายวันพุธ

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถข้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่ ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความตื่นตัวในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งเป็นชมรมต่างๆ ทั้งหมด ๕ ชมรม ประกอบด้วย ชมรมเปตอง ชมรมเดิน – วิ่ง ชมรมฟุตบอล ชมรมแอโรบิค และ ชมรมแบดมินตัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …