Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.ร่วมงาน  “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๐”

พศ.ร่วมงาน  “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๐”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๐” พร้อมฟังเสวนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชั่นเก่า?” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั้นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ คลิกที่นี่