Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑

พศ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง" ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ๑ - ๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตนเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังที่พร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ โอกาสนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๗ ของผู้ที่ได้รับมอบโล่ประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ลุกขึ้นมาสู้โกง จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีนางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้แทนรับมอบโล่

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …