Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่างแผนงานภารกิจหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมพิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่างแผนงานภารกิจหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมี นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร (ส่วนกลาง) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …