Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. ซ้อมพิธีการงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑

พศ. ซ้อมพิธีการงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะเจ้าหน้าที่พิธีการงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันซักซ้อมพิธีการเป็นครั้งที่ ๑ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ และการซ้อมในครั้งถัดไปกำหนดซ้อมวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล และวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง หน้าวิหารพุทธมณฑล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่