Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

พศ. จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

        เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐบาล คณะสงฆ์ ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย

        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจัดพิธีบรรพชาในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …