Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี "เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๐๗๔๙๘-๒

 

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …