Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
4

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จลงจากตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมภริยา นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

onb_0591

คณะผู้บริหาร พศ. เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ ๗๒ ปี

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …