Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จลงจากตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมภริยา นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …