Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาตุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกนก แสนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพระพุทธรูป เครื่องไทยธรรมแด่ผู้นำสงฆ์จากประเทศต่างๆ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …