Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าถวายสักการะและถวายของที่ระลึกแด่ กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าถวายสักการะและถวายของที่ระลึกแด่ กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๕๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ  เข้าถวายสักการะและถวายของที่ระลึก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …