Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พับพลาพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงาน และพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เบิกตัวผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับของที่ระลึก จากนั้น ผู้แทนพระองค์เดินขึ้นสู่ลานประทักษิณ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีมอบเทียนชนวน เพื่อจุดไฟจากโคมไฟแล้วไว้ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือ เมื่อเวลาเวียนเทียนประทักษิณ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ต่อเทียนที่ถืออยู่นั้น เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้ว มอบเทียนนั้นให้เจ้าหน้าที่พระราชพิธีรับไป ผู้แทนพระองค์ นำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดจบเดินเวียนเทียนประทักษิณ ๓ รอบ กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เข้าสู่พับพลาพิธี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ กราบลาพระสงฆ์ เดินทางกลับ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …