Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมให้สัมภาษณ์

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมให้สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง ไทย บีพีเอส ในเรื่องบัญชีดำพระ รวมไปถึงระบบคัดกรองการบวช ทั้งยังเสริมเรื่องศูนย์ฮอตไลน์ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งเรื่องความเข้าใจด้านศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ และความไม่เหมาะสมด้านความประพฤติของพระสงฆ์ หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง ๑๑ ต่อ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่/ข่าว

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …