Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมให้สัมภาษณ์
cdsc_5217

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมให้สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง ไทย บีพีเอส ในเรื่องบัญชีดำพระ รวมไปถึงระบบคัดกรองการบวช ทั้งยังเสริมเรื่องศูนย์ฮอตไลน์ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งเรื่องความเข้าใจด้านศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ และความไม่เหมาะสมด้านความประพฤติของพระสงฆ์ หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง ๑๑ ต่อ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่/ข่าว

Check Also

s__182280205

เปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ …