Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ. เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผอ.พศ. เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิด พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มีแผนการขยายโครงการต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดสร้างอาคารปฏิบัติงานในพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน และจัดสร้างหอพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งด้านการปกครอง การพัฒนาบ้านเมือง และการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ สวนวชิรเบญจทัศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ฉัตรชัย ฤทธิ์เดช / ข่าว , ภาพเคลื่อนไหว
บุญลือ สาโท / ภาพนิ่ง
กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

{gallery}gallery/news679{/gallery}

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …